Wednesday, November 15, 2006

Kaatugalu Saththru uddhaara aagalla!


Nodi nodi! Idu yaavdo tamil naad compound gode alla! Namma Karnatakada, Bengaloorina Cantonment hatra Chief Comissioner of Railways office o athwa innyaavdo office compoundu. Dabba nann makklu ee kaatugalu ee Kaat buddhi saththru bidalla!

Neevu Cantonment, Indian Express, Infantry Road kade yaavaththaadru odadiddre neevu idanna node irtheera! Iththeechege ondh 2 thinglinda ee thara barahagalu ee area godegala mele raarajisuththide. Ee thara bareyodrinda aa kothigalige aden sigaththe antha goththilla.

Idanna modalane sarthi nodiddu Indian Express hatra raathri office inda vaapas bartha. Nange idanna nodidaagale urdhoythu! Jotheli Jagga iddannalla! Allen bardide antha goththaaglilla! Ivnu sakala bhaasha paarangatha. English, Kannada, Hindi, Telugu, Tamil (iththeechege Malayalam kooda kaleetha iddane). Jack of all antha avne helkothaane. Avnanna kelidre goththagbahudu antha kelde.Avnge ella bhaashe thakka mattige odhakke baraththe. He loves all languages. Nanagu avnigu mukhya vyathyaasa andre avnu bhaashe na bhaavane vyaktha padiso ondhu maadhyama antha thilkondiddane, naanu nann bhaashe na elladakkintha hechchaagi gauravistheeni. ( Ee vichaarakke nammibbra madhye sumaaru vaagvaada nadedide bidi! Adu bere vichaara)

Ha! Thirga ee photo vichaarakke bartha, avnanna kelde.

Naanu - Maga, Illen bardide antha ningenaadru goththa??

Jagga - Elli?? Oh thirga tamil bagge na?? Lo, sumniranna!

Naanu - Hella magane irli!

Jagga - Lo! yaavano idanna bardiddu?? Chappli thogond hodeebeku dabba nann maganna!

Naanu - Yaako??

Jagga - Ninge helidre urkotheeya bidu!

Naanu - Parwagilla helo!

Jagga - Allen bardide goththa?? 'Tamile ulagin mudhan moli' antha. Adr artha goththa??

Naanu - Thamaashe aadbedvo! En haagandre??

Jagga - Andre, "Tamile ee bhoomi mele modala bhaashe" antha!

Kelbedi! Nange maiella urdhoythu! Benglooralli nann makklu tamil balasodalde, ee thara bannergalu publicity ge! Dabba nann makklu. Ee thara bariyodiddre hogi avr kaat naadalli barkolli! Illyaak bareebeku?? Samskrutha bittru! Tamile bhoomi mele modalne bhaashe anthe! Benki biththu adakke!

Haage nodtha idde, Indian Express hatra, Infantry Road hatra, Cantonment hatra ella kade ide lipi! Idanna clean maadsakke namm BMP avarige pursoththilva??

November banthu andre ella angadigalu board badalaaysthave. Angadi alli Kannada maathaadakke shuru hachchkothave. Idu baree november alle aagbeka?? Idee varsha, prathee dina heege irakkenu?? Board badlaaysodrinda, Oor hesru badlaaysodrinda bhaashe beliyalla! Bhaashe prabhuddha aagodu allina jana adannu upayogisodrinda! Bere bhaasheyavr bandru naavu nammathanavannu ulisikobeku! Benglooralli iththeechege Kannadadavru kadime aagtha iddare. Kannada balake kadime aagtha ide. Aadre idakke en maadbeku?? Yaargu goththaagalla! Monne Hemanthana hatra ee vichaaravaagi maathadtha idde! Avn helthaane, Innu 5 varshadalli Kannadadavru bere bere kade inda bengloorige barde iddre BEnglooralli Kannada kald hogaththe antha!

Aa thara ella aagalla antha nanna balavaada nambike! Nann prakaara bhaashege huttide horathu saavilla! Adaralli Kannadadantha Dheemantha bhaasheganthu saavu annodu ilve illa! Aadre adannu hechchaagi upayogisde irodrinda adara prabhaava kadime aagtha ide! Idu munduvareebaardu antha iddre aadashtu Kannada balasi! Kannada pustakagalanna aadashtu odhi.

Horagininda bandavarige Kannada kalisi! Neevu avara bhaasheyalli maathanaadabedi!

Karnatakadalliro anyabhaasigarige naanu helodishte! Kannada Belesi! Aagadiddare ..... muchchkondiri! Adara bagge heenaayavaagi maathaadabedi! Yaavude bhaashe bagge adara neladalle asahyavaagi maathaadodu thappu!

November Kannadigaraagabedi! Nitya Kannadigaraagi!

Kannadave Satya! Kannadave Nitya!
Sirigannadam Gelge! Sirigannadam Baalge!