Thursday, December 27, 2007

Odhu Odhu Odhu!!

Office ge hogtha daareeli pustakagalanna odhkond hogakke thumba khushi aagtha ide! Ninne thaane Bhairappanavara Saartha mugiside. Adeno Bhairappanavara kaadambarigalalli ashtu tanmayate hege baraththo avre helbeku!

Naanu odhida ella pustakagala vimarshe bariyo aase. Aadashtu bega bariyoke shuru maadtheeni.

Tuesday, December 18, 2007

Sambhaashaneya sandharbha

Ellarigu maththomme swaagatha!

Anisike vyakta padisida ellarigu dhanyavaaadagalu. Eega adara hindina vrththanthada bagge heltheeni keli.

Aa shanivaara koramangalakke horatidde. Radio Indigo dalli ondu prashne uththarisidakke sikka bahumaana thogond barakke hortidde! Hogtha 284D siktu. Haththkonde. Khaali iththu. Aaraamagi radio kelkondu hogtha idde! Hebbaladalli ibbru haththkondru. Asht hoththigaagle bus thumbkondiththu! avribbru ninthkonde iddru. Sumaaru 55-60 varsha vayassagirabahudu.

Bengloorina ella jaaga goththiro haagide avarige. Naanu Radio keltha iddru avr ado maathu goththagtha iththu! Sumaar jaagagala hesru heltha iddru. Maththikere, Peenya, Jayanagara, Jaya Prakash Narayan Nagara heege sumaar hesarugalu avaru aado sambhaashaneyalliththu. Uchchaara Kannadadavara haagiththaadru avaru upayogistha idda bhaashe Hindi aagiththu. Nodakke Marawadigala haage iddru.

Gangenahalliyalli nann pakka koothiddonu ilkonda. Avribbralli obbaru nann pakka koothkonda. Naanu nann paadige aaraamagi koothidde. Kiviyalli ear phone iththu. Naanu maamulina thara aaraamagi koothidde. Koothavru swalpa dappakirodrinda avarige kashta aaythu annsaththe. Thamage hechchu vayassagide anno aham bere idda haagiththu avaru aado maathalli. Aa sambhaashane nadeethu.

Eega adara vishleshane maadona. Nanage udhbhaviso prashnegalu enandre,

1. Janarige Kannada goththiddru avaru English athawa Hindi yaake balasabeku annsaththe?? Bhaashegalallu melu keelu nodo jana iddaralla?? Yaake heege maadthaare?

2. Kannada bandru yaakaadabeku (Karnatakadalli) antha kelo janarige enannona?

3. Karnatakadalli Kannada maathaadi antha helakke ondu samithi rachane maadbeka inthavrige? Janaru sahajavaagi maadbekaagirodakku ondu samithi athawa sangha beku anno kaala bantha?

4. Ee sambhaashaneyalli baro mahashaya helo thara KAnnada maathaadoru Mobile e upayogisabaarda?? Mobile upayogisidre enu kombu baraththa? Idu yaav seeme logiccu antheeni. Mobile iddre English e maathaadbeka? En helthaanree aa manushya? Heege munduvariyuththa college ge hogbittre English e maathaadbeka?? English maathaadorige maathra college odho arhate idya?


Ee deshakke English bandiddadru hege? British inda. Britishavranna yaake speciallagi treat maadtheevi naavu? Adu ondh bhaashe! adaralli saakashtu nyoonathegaliddru kooda adanu eththarada bhaashe antha yaake andkothaaro goththilla.

Innu Hindi raashtra bhaashe anno thappu thiluvalike nammalli hechchina janarigide! Saaviraaru bhaashe iro bhaarathadalli ondu raashtreeya bhaashe irodu asaadhya. Kaarana naanu vivarisabekilla. Ondu bhaashege praadhanya kottre bere bhaashe janaru thamma bhaashegu adannu kodbeku yaake kodlilla antha kelthaare. (Idara mele ondu post bareyona)

Ellindano bandu namm bhaashe mele thamma bhaasheya vijaya saadhisoke prayatna maadthaaralla?? idu eshtara mattige saadhu neeve heli.

"Hoovu Hannu" anno ondu cinemadalli chitra sahiti Hamsalekha ondh haadalli esht chennagi idanna vivarisiddare nodi.

Hudugi : English bhaashe doddadaayth yaake?
Meshtru : Thaayi bhaashe avru preethi maadiddakke.
Hudugi : Kannadada bhaashe chikkadaayth yaake?
Meshtru : Kodadene bare thegedkondiddakke.
Hudugi : Kododakke namm hatra enide?
Meshtru : Swaabhimaana thumbi kodu ninna preethiyalli.

Aa haadu kelnodi! Thumba sarala sundaravaagide. Aadre ondh post adara lyrics ge mudipaagidtheeni.

Avaru Englishalle neataagi "Could you please get inside a bit so that I can sit more comfortably." andiddre naanu jaaga bidtha iddno eno nangoththilla. Avaru aadida maathinallidda dhimaaku nodidre yaarigaadru jagala aadbeku annsodralli yaav samshayanu illa. Asht helid melu Kannada yaak maathaadbeku anno dhorane nange ellillada kopa tharisi bidthu. Avarige nanna uththaradinda enu helakkaglilla annsaththe! Guttahalliyalli bus innu swalpa khaali aaythu. Party bere kade shift aagbitta. Thalenovu thappiththu andkonde. Hordokkintha munche enaadru sariyaagi dialogue hoded hogona andkonde. Sumne kaal kerkondu naan yaak jagalakke hogli andkond sumne aade.

Intha saaviraaru nidarshanagalu nimma munde idabahudu. Janaru idanna nodi aadru hechchu Kannada maathaadbeku antha nanna vinamra vinanthi.

Tuesday, December 11, 2007

Bussalli ondu sambhaashane

Monne bussalli hogtha ee sambhaashane aaythu. Odhi thamma abhipraaya thilisi.


Obba - If you can sit properly, I can sit properly.

Naanu - Kannada baralva nimge?

Avnu - Baruththe ree! Yaakaadbeku?? Neev yaaru adanna kelakke?

Naanu - Kannada Karnatakadalli aadade innelli aadbeku?

Avnu - Ree, neevalla adella helakke!

Naanu - Naan yaak aagbaardu?? Karnatakadalli Kannada maathaadi antha helkodbeka?? Adu sahaja alva?

Avnu - En Sahaja? Kannadadalle maathaadbeku antheeralla, Neevu mobile upayogisalva?

Naanu - Enu?? Mobile upayogisidre Kannada maathadbaardu anthana?? Yaav seeme tarka ree nimdu??

Avnu - Enri?? Nodakke olle college odhidora haage kaantheera, English baralva? Yaakri Kannada maathadtheera?

Naanu - English banda maathrakke Kannada maathaadbaardu antha yaav moorkha helkotta ree nimge?? Thale sari idya ilvo nimge???

Aamele avnge uththara kodakke aaglilla. Idara mele sudheerga blog bareetheeni! Thamma abhipraayavannu dayavittu thilisi.