Thursday, December 27, 2007

Odhu Odhu Odhu!!

Office ge hogtha daareeli pustakagalanna odhkond hogakke thumba khushi aagtha ide! Ninne thaane Bhairappanavara Saartha mugiside. Adeno Bhairappanavara kaadambarigalalli ashtu tanmayate hege baraththo avre helbeku!

Naanu odhida ella pustakagala vimarshe bariyo aase. Aadashtu bega bariyoke shuru maadtheeni.

Tuesday, December 18, 2007

Sambhaashaneya sandharbha

Ellarigu maththomme swaagatha!

Anisike vyakta padisida ellarigu dhanyavaaadagalu. Eega adara hindina vrththanthada bagge heltheeni keli.

Aa shanivaara koramangalakke horatidde. Radio Indigo dalli ondu prashne uththarisidakke sikka bahumaana thogond barakke hortidde! Hogtha 284D siktu. Haththkonde. Khaali iththu. Aaraamagi radio kelkondu hogtha idde! Hebbaladalli ibbru haththkondru. Asht hoththigaagle bus thumbkondiththu! avribbru ninthkonde iddru. Sumaaru 55-60 varsha vayassagirabahudu.

Bengloorina ella jaaga goththiro haagide avarige. Naanu Radio keltha iddru avr ado maathu goththagtha iththu! Sumaar jaagagala hesru heltha iddru. Maththikere, Peenya, Jayanagara, Jaya Prakash Narayan Nagara heege sumaar hesarugalu avaru aado sambhaashaneyalliththu. Uchchaara Kannadadavara haagiththaadru avaru upayogistha idda bhaashe Hindi aagiththu. Nodakke Marawadigala haage iddru.

Gangenahalliyalli nann pakka koothiddonu ilkonda. Avribbralli obbaru nann pakka koothkonda. Naanu nann paadige aaraamagi koothidde. Kiviyalli ear phone iththu. Naanu maamulina thara aaraamagi koothidde. Koothavru swalpa dappakirodrinda avarige kashta aaythu annsaththe. Thamage hechchu vayassagide anno aham bere idda haagiththu avaru aado maathalli. Aa sambhaashane nadeethu.

Eega adara vishleshane maadona. Nanage udhbhaviso prashnegalu enandre,

1. Janarige Kannada goththiddru avaru English athawa Hindi yaake balasabeku annsaththe?? Bhaashegalallu melu keelu nodo jana iddaralla?? Yaake heege maadthaare?

2. Kannada bandru yaakaadabeku (Karnatakadalli) antha kelo janarige enannona?

3. Karnatakadalli Kannada maathaadi antha helakke ondu samithi rachane maadbeka inthavrige? Janaru sahajavaagi maadbekaagirodakku ondu samithi athawa sangha beku anno kaala bantha?

4. Ee sambhaashaneyalli baro mahashaya helo thara KAnnada maathaadoru Mobile e upayogisabaarda?? Mobile upayogisidre enu kombu baraththa? Idu yaav seeme logiccu antheeni. Mobile iddre English e maathaadbeka? En helthaanree aa manushya? Heege munduvariyuththa college ge hogbittre English e maathaadbeka?? English maathaadorige maathra college odho arhate idya?


Ee deshakke English bandiddadru hege? British inda. Britishavranna yaake speciallagi treat maadtheevi naavu? Adu ondh bhaashe! adaralli saakashtu nyoonathegaliddru kooda adanu eththarada bhaashe antha yaake andkothaaro goththilla.

Innu Hindi raashtra bhaashe anno thappu thiluvalike nammalli hechchina janarigide! Saaviraaru bhaashe iro bhaarathadalli ondu raashtreeya bhaashe irodu asaadhya. Kaarana naanu vivarisabekilla. Ondu bhaashege praadhanya kottre bere bhaashe janaru thamma bhaashegu adannu kodbeku yaake kodlilla antha kelthaare. (Idara mele ondu post bareyona)

Ellindano bandu namm bhaashe mele thamma bhaasheya vijaya saadhisoke prayatna maadthaaralla?? idu eshtara mattige saadhu neeve heli.

"Hoovu Hannu" anno ondu cinemadalli chitra sahiti Hamsalekha ondh haadalli esht chennagi idanna vivarisiddare nodi.

Hudugi : English bhaashe doddadaayth yaake?
Meshtru : Thaayi bhaashe avru preethi maadiddakke.
Hudugi : Kannadada bhaashe chikkadaayth yaake?
Meshtru : Kodadene bare thegedkondiddakke.
Hudugi : Kododakke namm hatra enide?
Meshtru : Swaabhimaana thumbi kodu ninna preethiyalli.

Aa haadu kelnodi! Thumba sarala sundaravaagide. Aadre ondh post adara lyrics ge mudipaagidtheeni.

Avaru Englishalle neataagi "Could you please get inside a bit so that I can sit more comfortably." andiddre naanu jaaga bidtha iddno eno nangoththilla. Avaru aadida maathinallidda dhimaaku nodidre yaarigaadru jagala aadbeku annsodralli yaav samshayanu illa. Asht helid melu Kannada yaak maathaadbeku anno dhorane nange ellillada kopa tharisi bidthu. Avarige nanna uththaradinda enu helakkaglilla annsaththe! Guttahalliyalli bus innu swalpa khaali aaythu. Party bere kade shift aagbitta. Thalenovu thappiththu andkonde. Hordokkintha munche enaadru sariyaagi dialogue hoded hogona andkonde. Sumne kaal kerkondu naan yaak jagalakke hogli andkond sumne aade.

Intha saaviraaru nidarshanagalu nimma munde idabahudu. Janaru idanna nodi aadru hechchu Kannada maathaadbeku antha nanna vinamra vinanthi.

Tuesday, December 11, 2007

Bussalli ondu sambhaashane

Monne bussalli hogtha ee sambhaashane aaythu. Odhi thamma abhipraaya thilisi.


Obba - If you can sit properly, I can sit properly.

Naanu - Kannada baralva nimge?

Avnu - Baruththe ree! Yaakaadbeku?? Neev yaaru adanna kelakke?

Naanu - Kannada Karnatakadalli aadade innelli aadbeku?

Avnu - Ree, neevalla adella helakke!

Naanu - Naan yaak aagbaardu?? Karnatakadalli Kannada maathaadi antha helkodbeka?? Adu sahaja alva?

Avnu - En Sahaja? Kannadadalle maathaadbeku antheeralla, Neevu mobile upayogisalva?

Naanu - Enu?? Mobile upayogisidre Kannada maathadbaardu anthana?? Yaav seeme tarka ree nimdu??

Avnu - Enri?? Nodakke olle college odhidora haage kaantheera, English baralva? Yaakri Kannada maathadtheera?

Naanu - English banda maathrakke Kannada maathaadbaardu antha yaav moorkha helkotta ree nimge?? Thale sari idya ilvo nimge???

Aamele avnge uththara kodakke aaglilla. Idara mele sudheerga blog bareetheeni! Thamma abhipraayavannu dayavittu thilisi.

Wednesday, November 14, 2007

Gokulaashtamigu Imaamsaabigu en sambandha?


Ee photo nodi, diagonally nodidre full muslim hesrittu ee badi poorthi Hindu hesrittiddare. Jaathivaadigale idanna gambheeravaagi pariganisadiri! Nann kirik kannugalige inthavu aagaaga kaanstha iraththe! Namm devegowdrantha SO CALLED Jaatyatheetavaadigalenaadru nodbittre idanna sauhaardateya pratheeka antha kardbidtha iddro eno?? Hehe! Ad yaav kaarana ittkond ee thara ee qualis hinde bardno goththilla aadre nanganthu aascharya aagtha ide! Ounus, Zubair maththe sayeed gu Jai Durga, Bhavani gu en sambandha??

Doubt iddre alle kelage phone number ide! Vichaarisi nodi! =)

Sunday, October 07, 2007

Inthavru bandru addi illa!!


Nodi! Inthavru namm Karnatakakke bandru thondre illa!

Nimge ivru goththirbahudu! Mungaaru male chitrada nati Sanjana Gandhi ( eega Pooja Gandhi)

Acting parwagilla! chennage maadthaare! Innondh olle vishaya en kelpate andre Karnatakke bandu ondh cineam maadi, nange illi olle nele sigabahudu antha thilida thakshana illina bhaashe kalithu munde maado chitragalella thanna dvaniyalle maathadida ivarige nijavaaglu nanna namana!

Inthavranna nodiyaadru bereyavru Kannada kaleeli antha nanna haaraike!

Hehe! Most rated hilarious pic!

Hehe!

Ee photo nann orkut albumallittidde! Hogaththa! obbobbru band band ee photo nodi en siva?? paapa avr ganda hendthi eno daareeli hogtha iddre neen heega avr maana maryaade haraaj haakodu?? anntha iddru!Bahirangavaagi thamm preethi(haag andkollovru) thorpadisbeku anno jana iththeechege nammalli hechchagtha iddare!

Antha jodiyalli ivru obbru! Naanenu avn maana maryaade thegeetha illa! Haag maadbekiddre naan avr mukha ne photo hideetha idde! (Nange chappli seve aagirbahudu! Adu bere vichaara).

Jana yaak heeg maadthaaro goththaagalla! Nimgenaadru goththadre heli!

Tuesday, October 02, 2007

Bus olage Cycle tharthaare!

Ee photo nodi! Bus olage moote ella tharodu nodirtheera! Isht dodd cycle thandidd yaaradru nodiddira? Naanu modlne sarthi nodiddrinda ondh photo thegede!


Ide thara neenu enaadru nodiddre heli!

Conductor paapa oddlaadtha idda odaadakke! aa cycle thandidd hengsige ugkond hogtha idda!

Monday, October 01, 2007

Sania Mirza sikkilla annsaththe!


Illi nodi! BMTC bussugala hinde ee jaahiraathugalanna sumaar sarthi nodirtheera! Ella aa Sania Mirza hinde adyaak hogthaaro goththilla! Avlige nettage tennis aadakke barde iddru, advertizingallenu kammi illa! Sprite ge AD u, Engine Oil ge AD u, Tata Indicom ge AD u, innu enenakko ( yaavdo jewellary gu). Ella kadenu iddale! Paapa, namm relispray ge avl dates sikkilvo eno?? Athwa avl shooting rates jyasthi aagirbeku. Avl siglilla antha bere yaarno ade kelsakke upayogisikondiddare!

Nijwaaglu ee kreedapatugalu, chalana chitra thaaregalu idanna upayogisi andre yaar kann muchchi thogothaaro goththillappa! Ottnalli avrigondashtu laabha, Adanna nodi yochne maadade thogollorinda company gu laabha! Idella kadime aadre nmm janakke swalpa buddhi barabahudu annsaththe!

Wednesday, September 26, 2007

Baandli nann magan Car Hinde!

Idanna nodi!!Nan friend jothe 5-6 thingl hinde Koramangalada moorane blockalli thirgaadtha iddaaga yaaro puntyaathma daareeli park maadidda! Olle captionnu antha nanna cameradalli sere hidide!

Innu adenthentha captionnugalidthaaro goththillappa!! Munde heege kaaytha iri! Innu chennagiro photogalu post madtheeni!

Tuesday, September 18, 2007

Konegu namm Uppi direct maadthavne!!

Aa shtyepp haaku magaa!!

Hehe! Addu! Hange! Tappanguchchi hodi!

Eevaththu ondh vishaya goththaythu! Adr bagge internet alli swalpa linku sikthu! Enappantha andre, Namm Uppi, ade kanri namm Upendra avru nirdeshanakke marali bartha iddare! Avara mundina chitrada hesru "Thamasoma Jyothirgamaya".

Eevaththu Upendra huttida dina. 40 varshada hinde avru Kota, Saligrama, Udupi jilleyalli huttiddu. Haage radio keltha iddaga yaaro obba avrge haraistha nimm "Thamasoma Jyothirgamaya" projectu success aagli saar antah wish maaddha! Keli nange kuthoohala aaythu! Office ge bandavne, google alli search maadidaaga ee linku sikthu!

November 6 ne thaarikku muhurtha anthe! Eega kathe bagge maathukathe nadeetha irabahudu! Hero, heroine bagge innu yochne maadtha illa antha suddi! Ad yaar yaar hero, heroine aagthaaro goththilla, aadre Upendra nirdeshanada chitra nodokke khushi aagaththe! Avra "Tharle nann maga", "Ssssh", "Om", "Operation Antha", "A", "Swastik" maththe "Upendra" sakkaththaagiththu! Idu aa rangalliraththe antha nambabahudu! Yaakandre Upendra, thann chitra thaane nodi thanage thaane katu vimarshe maadkondu cinema horgade tharthaane! Haagagi chennagirle beku. Nodona. En aagaththo antha!

Innondh Vishya, Eevaththu Vishnuvardhan (Sampath Kumar) maththe Shruthi ( Priyadarshini) huttu habba kooda! Avrigu huttu habbada haardika shubhaashayagalanna heltha eevaththina blog mugstha iddini! Aadashtu bega sigana!

Thamasoma Jyothirgamaya!!

Monday, September 17, 2007

Candid Camera??

Innmelinda illi kelav aascharyakara haagu nagu baruvantha bhaavachitragalanna haakbeku antha yochisiddini! Modlne photo nodi nimm comment pass maadi!Nodi nagbedi! Maneli maadiddakkintha gatti anthe! Enu antha kelbedi! Sumne nimgena
nnsaththe heli! =)

Sunday, September 16, 2007

Bengaloorigara Kannada prema!

Noorane postige swaagatha!

Sumaaru 7 thinglaadmele ee blogalli ondu post bareetha iddini!

Ee kanthinalli kelavu bhaavachitragallanna thortheeni! Idu Benglooralli iro anyabhaashigara kannada premavannu eththi hidiyuththade!Illi mele ninthiro bhoopananna neevu nodirtheera! Neevu brigade roadige hogiddre! Ee photogalu sumaar 1 varsha haledaagirbahudu! aadre avu eeglu haage ive! Pizza corner sisya! Bottle hidiyo kaiyalli Bhaavutanu hidisiddare! Entha viparyaasa!

Nammooralli bhaashe kurithu enaadru galaate aadre 2 vasthu ella gaadi, gaajina kattadagala mele raarajisuththade!

1. Kannada Bhaavuta
2. Varanata Dr. Rajkumar ravara Bhaavachitra.

Aa galaate maadovru iveradanna nodi enu maadala antha andkondu idanna upayogisikollthaare! Aadre ondh vishaya jnaapakadallittkobeku! Nijavaada Kannada abhimanigalu yaaru ee thara nadkollolla! Ee thara sumaar chitragalu neev nodbahudu! Kelavdanna naane illi paste maadtheeni! Nodi!


Id Rex theatre munde hidididdu! Esht kalaaheenavaagi biddide nodi! Swachchandavaagi haartha irbekaada bhaavuta eega ee reethi biddkondide!Illi nodi! Bhaavutana heg haarstha iddare! Addalaagi ittu adakke hege avamaana maadiddare!
Bekaabitti haaristha iddare! Yaavdo ondh plastic kambakke hege kattiddare nodi!!

Innondishtu chintaajanaka photogalu nodi!
Innu sumaar photogalive! Illi nodi! Yaavdo telugu film poster mele Rajkumar photo haakiddare! Avr mele yaav gaurava illandru avr hesru heg upayogiskothaare janru annodakke ide saakshi!
Idelladakku ondh kone barodanna nodtha kayodonde namge uldiro vidhaana! Kone paksha Bhaavuta haarsod haarsthaare! Sariyaagi haarsakke enu??

Nimma abhipraaya thilisi!

Friday, February 23, 2007

Kaaveri Kaaveride! (eegenaagide??)

Hehe! Kaveri vivada maththe doddadaagiro vishaya nimgeegagle goththagide! Adanna naanen helod bekaagilla! Adakkoskara hanneradane thaarik bundh bere aacharisidvi! ( 500 koti nashta :( ). Ad bere vichaara!

Sarvochcha nyaayalayada therpu adeshtr mattige sarino nange goththilla!Aadre Kannadigarige anyaaya aagirodanthu nija! Ella kade namge ee thara yaakaagaththe antha nangoththagalla! Ella kade inda hodetha thindu naavu chennagiddivi antha hemme kooda aagaththe!

Tamilnadu ge Kaveri beku, Andhra ge Krishna beku, Keralakku Kaveri beku(Kasaragodu aagle kiththkondru), Maharashtrakke innondh nadi inda (Bhima annsaththe!) jothege Belagavi nu beku! Ellara bekugalanna naav theerstha hodre nam bedikegalanna yaar kelodu?? Namge bedikegale ilve?? Kannadigaru dhaaraligalirabahudu! Aadre avr ishta kashta yaar hatra helkollodu??

Ishtella thogotharalla, avr baayinda ondh olle maath baraththa namm bagge?? Avr naalige seelidru baralla! Antha jana avru! Ella bengloorige barthaare! Illina samskruthina hoglod beda, iro haage irakke bittre saaku! Aagalla! Ella thaav helid reethine nadeebeku antha aadthaare! Id yaav seeme nyaaya?? Illina isharaamya beku! Illina samskruthi beda! Benglooru thampaagiraththe, andkondu ella barthaare! Iro baro mara ella kadidhaakthaare! (Ivrgalige apartmentu, office madakke! Huh! )

Illi petrol bele jyaasthi, illi traffic andre bejaaraagaththe! Heege eneno kaarana kodthaare! Naanu anthavrigella helod ishte! "Idella aagidde nimminda! Laat laatalli jana bandre entha nagaranu hege aagaththe! Nimge ishta illandre hort hogi! Sulle aaropa maadbedi! swalpa aaraamagadru iraththe benglooru!" Ad aagalla! Neevu illinda horgade hogakke thayaare illa! Haagiddmele bengloor bagge kettadaagi maathadbedi!

Illina rajakaranigalu bengloor bagge enu yochnene maadtha illa! Uddhara maado badalu haal maadtha iddare! Haage heege innu eneno badkotheera?? Kelavranna horth padisi yaav rajakarani thaane olleyavniddane?? Idu ella kade irovaaga baree karnatakada rajakaranigalannu baidu en prayojana??

Iro baro maragalannella kadidu haaki bengloor sudo haage maadiddira! Enaadru olle kelsa maadiddira bengloorige bandu?? Illa!

Nann ella prashnegalige nimm uththara baree illa andre namm bagge maathado arhathe nimgiralla! Benglooralli munche iddavrella eega bere kade valase hogakke shuru maadiddare antha heltha iddare! Esht bejaaraagaththe idanna kelakke!

Kaveri vishayada bagge nimge vishaya goththagbekandre google hodeeri! Sigaththe! Aadre naanu sumaar naalku vare thingl hinde hidida photo ondh illi thorsakke ishta padtheeni!Yaaro punyaathma eradu rajyagalanna ishta padonu barkondirod nodi! Ellargu ee thara annsodilla! Melgade Kaveri antha Kannadadalli barkondiddane! Kelagade Kaatalli "Endrum Anbudan" andre Yaavaglu preethiyinda (Always with love) antha barkondiddane! Avn yaav artha dalli barkondiddano goththilla! Nange adu eradannu relate maadiro haagide! Langford road, brigade road junction hatra signallalli iddaga hidida photo! Kaveri yaavaglu preethiyinda irthaalandre janaru yaake preethiyinda iralla??

Kaatnaadige asht neeru sikkmelu avugalu heliddenu?? Namginnu jaasthi neer beku antha! Ad yaav sukhakke antha goththilla! Prathee varsha enilla andru 192 tmc neeru bidbekanthe! (Illi illa andru bidbeku! Heg saadhya??) Onde prashne keltheeni! Namge neerilla! Nimge hege bidodu?? Kodone gathi ilde koothirovaaga beku beku antha kelod yaav oor nyaaya??

Ee kaveri vivada baree varshan gattale inda ide! Agastya muni kaaladinda! Puranadalli heliro prakaara kaveri (Lopamudra) maththe Agastya maduve aagthaare! Kaveri Kannadadavlu! Agastya kaat rishi! Maduvege nadiyode ondh condition mele! Lopamudra helthaale "Nanna maduve aadre ondh kshana kooda bittirbaardu! Bittro, naan od hogbidtheeni! Sari andkond maduve aagthaare! Ibbru ottige samsaara maadkondirthaare! Sukhavaagirthaare! Jothele irbekantha Kaveri na thanna kamandalada olage yaavaglu ittkondirthaane antha purana helaththe! Ishtralle ondh dina achaaturya aaghogaththe! Agastya snaana maadovaaga kamandala na alle dadada mele marthu bitt hogthaane! Ivn nann jothe illa antha kaveri bitthogthaale (Kamandaladinda hareiyuththa kaveri aagthaale antha purana helaththe). Kaveri hesru Lopamudra! Avlge kaveri antha yaak hesru banthu andre avl appana hesru "Kavera" antha! Kaverana magalu Kaveri! Ee kathe nimgellargu goththirbahudu! Aadru sumne helbekannsthu! Helde!

Ishtakke mugeelilla kathe! Aamele band raajarugalu kooda kaveri bagge bejaan jagala aadkondiddare! Mukhyavaagi andre Gangara kaaladalli neeru hididittkolakke anekattina thara ondh vyavasthe iththu! Avr haage maadkondiddru! Ee cholara raja obba jamaanadalli dandetthi bandu aa anekattu odedu haaki neeru thirga kaat naadige hariyo haage maadida!

Aamele Ee britishara kaaladalli kooda ee galate mugeelilla! Mysore pranthyadalliro aangla adhikaarigalu kaveri neeru kodalla antha! Madarasu pranthyadavru kodbekantha! (Avr avr olage jagala) aaga idda yaavano tholaandi governor generallo eno ondh rule pass maadida! Prathee varsha 205 tmc neeru bidle beku antha!(Yaav aadhaarada mele antha goththilla!) Aaga nirdhaara maadiddu, monne february varegu haage iththu! Eega maadiro nirdhaara badlaaysbekandre adinnesht varsha kaaybeko nangoththilla!

Kavigalallu kaveri jagala iththu! Yaaro bareethane( ello odhida jnaapaka) "Aa thigulanenu balla kaaveriya saviya?" antha! Innu halavaaru udhaaharanegalanna kodbahudu!

Ella kade inda jagala thandittu kaaveri nagtha hareetha iddale! Yaar ene jagala aadli! Naananthu nann kelsa maadkondirtheeni antha!

February 5 ne thaarikku ee theerpu hogade banthu! Illi thanaka en nirdhaara thogondiddare! adakke namm sarkaara en maadtha ide antha innu spashtavaagi goththagtha illa! Nodona adenaagaththo antha! Ondhanthu nija! Yaavaglu satyakke jaya! Aaddarinda Karnatakakke Jaya!

Sirigannadam Gelge! Sirigannadam Baalge!

Tuesday, January 30, 2007

Eradu dinadalli mooru chitra!

Moor dina raja iththalla monne! Sikkidde chancu andkondu baree film nodidde aaythu! Enu creative aagi kelsa maadle illa!

ganarajyothsavada dina eddu biddu mungaaru male nodona antha hodvi! Naan obbne hogiddre ticket siktha iththo eno, dodd queue iththu! Naalk ticket thogobekandre eevathth aagalla andkondu bere kade thirgde! Ellarnu keldaaga Rajeev ge hogona antha helidru! Sari andkondu aa theatre ge hodre ondh narapille nu gathi irlilla!

Eno chennagirbahudu andkondu hogi ninthkondnappa ticket kodo jaagadalli! 1:30 show ge 12:45 ge ticket kodtheevi antha heidru! Sari andkondu kaaytha idde! walpa hoththnalli Rakesh maththe avn cousin bandru! avr jothe queue alli ninthu kaala kaleetha idde! Hemantha daariliddini antha helidda! Sari andkondu naalk ticket 1 gante ge kotta! Thogondu oota maadakke adigas ge hodvi!

Alli bisibele bath thindkondu sumne heege suththa iddvi! Hemanth kooda banda! Avn baro hoththige olage bidtha iddru antha avn oota kooda maadlilla! Sari! eno ondhu antha theatre olage nuggvi!

First scene nodtha idda haage filmu hoge antha goththaythu! Ondh naya paisa kathe irlilla! Ad yaavdo Hindi film 'Ab Tak Chappan' maththe 'Vaastav' inda thogondu ondh kiththogiro movie maadiddaranthe! Nangoththilla! Naanu aa movie ella nodilla! Ad yaavano underworld don anthe! avn hidiyakke idyaavdo city crime branch anthe! Adralli baree 5 jana anthe! Thale kedo haagide filmu! Ondh naya paisa logic illa!
Almost interval thanaka bandiththu! Sadhya yaavdu haadilla antha hemanthange helde! Thogolappa! Ad yaav baayinda helidno, erad nimsha aadmele adyaavdo kiththogiro item song anthe! Yaarige ishta aagaththo aa haadugalella! Interval yaavaaga aagaththo antha kaaytha koothiddvi! Hemantha enu thindilla andkondu enaadru thogolakke hodre alli munche ella costly! chennagu irlilla! Sariyaagi ugkondu eno haalu moolu thinda!

Hego interval mugskondu mikkid ardha filmu thale kedskondu nodi horagade bandvi! ellar thale kett hogiththu! Film bagge enu helakke ishta padalla naanu! Nimage thale kedskobekantha asht ishta iddre aa film ge ondh sarthi hogbanni! Aamele nanna ugeebedi!

Allinda rakesh maththe avn cousin avenue road ge hodru! naanu maththe hemantha malleshwarakke bandvi! 4:30 aagiththu! 6 gante thanaka beagules alle iddu aamele central tiffin roomalli dose thindu thirga beagules ge bandvi! 7:30 ge 18th cross ge bande! allinda majestic ge hogi allinda mane serde!

Shanivaara thadavaagi edde! Madhyahnada thanaka othla hodkondidde! Aamele sumne heege suththaakkond barona andkondu majestic ge hode! Tribhuvan alli sixer iththu! Sari nodkond barona andkondu hode!

Hosa hudugaru! Aaraamagi ondh sarthi nodabahudu! Hero ge hosa mannerism! Prajwal Devaraj chennagi abhinayisiddane! Heroine kooda okay! Haadugalu okay! gunugunisabahudu! Hamsalekha magalu nandini antha ondh haadu haadiddale! Climax full filmy! ondh sarthi aaraamagi nodabahudada chitra!

Allinda horage bande! Aaga Arasu house full aagirlilla andkondu allu hode! ondh ticket sikthu! nodona antha hode! Modala ardha gante swalpa ol ide! Europe allu Indian style rowdism thorsiddare! Aamele chennagide! Climax nijavaaglu vibhinnavaagide! Aaraamagi nodabahudu!

Film edit maadovaaga RajKumar thamma Varadaraj avara korathe eddu kaanaththe! Innu chennagi tharabahudiththu chitra na! Aadre ello eno korathe eddu kaanuththe! Climax anthu chennagide! aadre ondh sarthi nodi! Natane alli ellaru chennagi maadiddare! Puneeth, Meera Jasmine, Ramya, Srinivas Murthy, Komal Kumar ella chennagi maadiddare!

Bhaanuvaara naanu dodd psycho aagidde! Enu maadakkaglilla! Yaavdrallu aasakthi illa iththeechege! Nodona! Yaavaga ee mood inda horage bartheeno antha! Adakke nodi, film kathe ondh swalpa kooda helilla!

Innyaavaagadru sigtheeni!

Tuesday, January 16, 2007

Naayi Neralu noddhe!!


Namskaara kanrappa!

Monne shukrvaara namm office alli yaavdo thagad party iththu antha bardidnalla, allige hoglilla! %:30 thanaka office alle iddu aamele horte! Eno ondh neva heli aa partyinda kalchkonde! Jaggange hushaarirlilla! adakke avnu aavaththu bandirlilla! Sari! Naanu bussalli hogtheeni antha andkondu 5:30 ge bitte!

Beligge cinema ranjane nodidde! Alli "Naayi neralu" release aagide antha goththaythu! Baree PVR (Forum) alli release antha goththaagi swalpa bejaaraaythu! Sari, nodidraaythu andkondu office ge bandidde! Hego eevaththu Jagga ilvalla andkondu bus haththida mele forum alli ilkondu aa film nodkond hogona antha decide maaddhe! Alli 5:50 kke idde! Aaraamagi ticket sikthu! 7 gante show! (Idee dinakke ondhe show!) Sari olledaaythu antha ticket thogond alle suththa idde! Enaadru thinnbeku antha alle forum aache Krishna sagaradalli ondh plate set dose thogond thinde! Akkange message hodede! Ee film nodtha iddini antha, Avlu "Lo! Nann bittu hogtha iddiya??" antha kelidlu! En maadli?? Naan decide maadidde late antha summnidde! 6:45 kke theatre olage hode!

Alli Guruprasad antha obbru parichaya aadru! Avr jothe harate hodkond koothidde! Forum samskruthi nodi nange bejaaraagiththu! Kannada maathaadore illa! Sari! Kannada film ge barovru Kannada maathaadtha illa! ( Yaavdo aunty, "When is the film starting??" antha englishalle kelidaaga nange ivrella yaak heegaadtha iddarappa annisthu!) Haage 7 gante thanaka kaade! Aaga Pavitra Lokesh entry aaythu! AVru Englishalli maathaadore! Innu theatre bittirlilla! Mungaarina Male iththu antha heltha iddru! Sari! 7:10 kke aa cinema bidthu! 7:15 ge nammanna olage bittru!

Bhairappanavara innondh kaadambari film aagiddu nodi khushi aaythu! Girish Kasaravalli chennagi nirdeshana maadiddare! Kathe swalpa badalaagide aadre moolathaha ade! Swalpa female oriented aagide! Art movie ishta aagorige aaraamagi ishta aagaththe! Ondh haadilla, fight illa! Chennagi thoogiskond hogaththe kathe!

Kadambari odhidorigella kathe hosathalla! Chikkadaagi helbekandre chitradalli ganda saththa hennina paristhithiyanna chennagi chitrisiddare! Aamele aa ganda bere roopadalli bandaaga avl manassinalli aago thumulagalu, avala parisarada mele(avl aththe maava, makkalu ithyaadi) aago parinaamagalu, ivella chennagi thegediddare! Kathe illi helakke naanu ishta padalla! Neevu kaadambari odhi! Aamele cinema nodi! Nimage hidisuththe!

Adannu mugiskondu aaraamagi manege horte! Theatre inda horage barovaaga sumaar jana kiruthere kalaavidaranna nodide! Narayanaswamy, maththe aa gupta gaminiyalli baro kelavu nata natiyaru haage theatre inda horage bartha iddru! Kelavru avranna maathadsakke hodru! Nangen avranna maathadisbeku antha annislilla! Sumne avrgyaake kaata kododu public alli??

Haage naanu 10 gante ge hortu 10:45 ge manelidde! Ondh olle cinema nodida samaadhaana nangiththu! Haayaagi malkonde!

Shifted to new Blogger!

Hi!

Shifted to new blogger! Idara hosa user interface ishta aaythu! Naanu pramukhavaagi nodo blogugala link kottiddini! Nodi maja hodeeri!

Sadhyadralle naayi neralu chitrada bagge blog hodeetheeni! Alli thanaka kaaytha iri!

Friday, January 12, 2007

Innondh blog shuru maaddhe!

thumba thadavaagi heltha iddini! naanu englishalli ondh blog shuru maadi sumaar dina aaythu! nann bagge enaadru helbekandre naanu alli heltheeni! Nimmalli kelavrige idu goththirbahudu aadru goththilde irovrige ee sangathi helakke ishta padtheeni! Neevu aa bloganna illi nodbahudu!Link

Ee blogannu naanu kannadadalle bareetheeni! Ide nanna pramukha blogu! Inn mele illi naanu nodida chitragala review aadre bareetheeni, odhida pustakada bagge bareetheeni! enaadru aashcharyakara sangathigaliddre bareetheeni! Nodona adesht bareetheeni antha! Sadhyakke naaniro paristhithiyalli idu saadhyavaagtha illa!

Sadhyadralle naanu blog maado ella blogugala link sametha eradu blogalli post maadtheeni! Eega horate! aparoopakke 5:30 ge hordtha iddini! aadre Forum ge hogi Naayi Neralu nodkondu bartheeni!