Wednesday, September 26, 2007

Baandli nann magan Car Hinde!

Idanna nodi!!Nan friend jothe 5-6 thingl hinde Koramangalada moorane blockalli thirgaadtha iddaaga yaaro puntyaathma daareeli park maadidda! Olle captionnu antha nanna cameradalli sere hidide!

Innu adenthentha captionnugalidthaaro goththillappa!! Munde heege kaaytha iri! Innu chennagiro photogalu post madtheeni!

No comments: