Friday, January 04, 2008

en helana idakke?

Monne somvaara office ge sumne raja haakidde! enu kaarana ilde.

Naanu raja haakde antha appa sumaar thinglaaythu! Ella ottige film nodkond barona baa antha helidru. Naanu hechchina filmugalu friends jothe nododrinda naalku jana noddhe iro film yaavdide antha yochistha iddvi. "Naanu Neenu Jodi" ondu sadabhiruchiya chitra antha ella patrikegalallu bandiththaaddarinda ella adakke hogodu. Akka office inda directaagi theatre hatra bandu serodu antha maathaaythu! Sari.

Naalku varege show. Oota mugskondu 2:30 ge naanu mane bitte. Ticket maadsakke. Theatre hatra 3 gantege hodre alli ticket kododu 4 gantege andru. SAri antha ondh gante kaalaarana maadakke koothe maamulina thara.

Haage theatre hatra kann aadistha iddaaga nange aa theatre hatra idd vichitra poster nodi nagodo alodo goththaglilla.


Tribhuvan theatre. Alli erad theatre ide! Ee thara moor naalku theatre ide majestic haagu suththa muththa. Aadre ee thara poster naanu yaavaththu nodirlilla. Neeve nodi! Erad theatre alli erad film nadeetha ide. Maja enandre, beligge erad show ondh filmu, ade filmu saayankaala show adara innondh theatre alli. Ee theatre alli beligge nadeda show, illi saayankaala erad show time alli.

Problem enappa antha andre, tribhuvan theatre doddaddu. BEnglooralliro theatregalalli agrasthaana idakke kodabahudu. Idara daurbhaagya andre illi yaavde Kannada film erlease maadidru, hechchu dina odalla! Kaarana kelbedi. Sumaar filmugalu naanu ee theatre alli nodiddini aadre ella heege. Hale Kannada filmugalu noor dina, 25 vaara odidduntu. Aadre iththeechege, andre 10 varshadinda heege.

Adakke sariyaagi ivn maadodu haage ide nodi. Ee thara ebligge ondh filmu, saayankaala ondh filmu swap maadtha iddre janarige confuse aagi manege hogidduntu monne naanu hogiddaga. Dodd theatre alli beligge, matinee show Kannada, saayankaala maththe raathri show aa daridra Hindi filmu. Eradu film nodida mele heltha iddini.

Ee posteralliro eradu filmugalalli nijvaaglu helbekandre nodovanthaddu namm Kannada filme. Swaarthadinda heltha illa! Neeve bekaadre eradu filmu nodi heli. Yaavdu sahaneeya antha nimgannasaththe nodi. Tarkane ilde iro aa kiththogiro Welcome filmgintha saralavaagiro 'Naanu Neenu Jodi' ne nange ishta aaythu.

Aa theatre avnu ee thara maadakke innondh kaarana kooda ide. Hindi film nodakke aa avenue road setugalu bejaan jana barthaare. Avn laabhakke avnu en sari annsaththo adanna haakthaane. Ottnalli idu mugiyada kathe.

Sumne idr bagge helbekannasthu. Nodi vichaara maadi.