Wednesday, September 26, 2007

Baandli nann magan Car Hinde!

Idanna nodi!!Nan friend jothe 5-6 thingl hinde Koramangalada moorane blockalli thirgaadtha iddaaga yaaro puntyaathma daareeli park maadidda! Olle captionnu antha nanna cameradalli sere hidide!

Innu adenthentha captionnugalidthaaro goththillappa!! Munde heege kaaytha iri! Innu chennagiro photogalu post madtheeni!

Tuesday, September 18, 2007

Konegu namm Uppi direct maadthavne!!

Aa shtyepp haaku magaa!!

Hehe! Addu! Hange! Tappanguchchi hodi!

Eevaththu ondh vishaya goththaythu! Adr bagge internet alli swalpa linku sikthu! Enappantha andre, Namm Uppi, ade kanri namm Upendra avru nirdeshanakke marali bartha iddare! Avara mundina chitrada hesru "Thamasoma Jyothirgamaya".

Eevaththu Upendra huttida dina. 40 varshada hinde avru Kota, Saligrama, Udupi jilleyalli huttiddu. Haage radio keltha iddaga yaaro obba avrge haraistha nimm "Thamasoma Jyothirgamaya" projectu success aagli saar antah wish maaddha! Keli nange kuthoohala aaythu! Office ge bandavne, google alli search maadidaaga ee linku sikthu!

November 6 ne thaarikku muhurtha anthe! Eega kathe bagge maathukathe nadeetha irabahudu! Hero, heroine bagge innu yochne maadtha illa antha suddi! Ad yaar yaar hero, heroine aagthaaro goththilla, aadre Upendra nirdeshanada chitra nodokke khushi aagaththe! Avra "Tharle nann maga", "Ssssh", "Om", "Operation Antha", "A", "Swastik" maththe "Upendra" sakkaththaagiththu! Idu aa rangalliraththe antha nambabahudu! Yaakandre Upendra, thann chitra thaane nodi thanage thaane katu vimarshe maadkondu cinema horgade tharthaane! Haagagi chennagirle beku. Nodona. En aagaththo antha!

Innondh Vishya, Eevaththu Vishnuvardhan (Sampath Kumar) maththe Shruthi ( Priyadarshini) huttu habba kooda! Avrigu huttu habbada haardika shubhaashayagalanna heltha eevaththina blog mugstha iddini! Aadashtu bega sigana!

Thamasoma Jyothirgamaya!!

Monday, September 17, 2007

Candid Camera??

Innmelinda illi kelav aascharyakara haagu nagu baruvantha bhaavachitragalanna haakbeku antha yochisiddini! Modlne photo nodi nimm comment pass maadi!Nodi nagbedi! Maneli maadiddakkintha gatti anthe! Enu antha kelbedi! Sumne nimgena
nnsaththe heli! =)

Sunday, September 16, 2007

Bengaloorigara Kannada prema!

Noorane postige swaagatha!

Sumaaru 7 thinglaadmele ee blogalli ondu post bareetha iddini!

Ee kanthinalli kelavu bhaavachitragallanna thortheeni! Idu Benglooralli iro anyabhaashigara kannada premavannu eththi hidiyuththade!Illi mele ninthiro bhoopananna neevu nodirtheera! Neevu brigade roadige hogiddre! Ee photogalu sumaar 1 varsha haledaagirbahudu! aadre avu eeglu haage ive! Pizza corner sisya! Bottle hidiyo kaiyalli Bhaavutanu hidisiddare! Entha viparyaasa!

Nammooralli bhaashe kurithu enaadru galaate aadre 2 vasthu ella gaadi, gaajina kattadagala mele raarajisuththade!

1. Kannada Bhaavuta
2. Varanata Dr. Rajkumar ravara Bhaavachitra.

Aa galaate maadovru iveradanna nodi enu maadala antha andkondu idanna upayogisikollthaare! Aadre ondh vishaya jnaapakadallittkobeku! Nijavaada Kannada abhimanigalu yaaru ee thara nadkollolla! Ee thara sumaar chitragalu neev nodbahudu! Kelavdanna naane illi paste maadtheeni! Nodi!


Id Rex theatre munde hidididdu! Esht kalaaheenavaagi biddide nodi! Swachchandavaagi haartha irbekaada bhaavuta eega ee reethi biddkondide!Illi nodi! Bhaavutana heg haarstha iddare! Addalaagi ittu adakke hege avamaana maadiddare!
Bekaabitti haaristha iddare! Yaavdo ondh plastic kambakke hege kattiddare nodi!!

Innondishtu chintaajanaka photogalu nodi!
Innu sumaar photogalive! Illi nodi! Yaavdo telugu film poster mele Rajkumar photo haakiddare! Avr mele yaav gaurava illandru avr hesru heg upayogiskothaare janru annodakke ide saakshi!
Idelladakku ondh kone barodanna nodtha kayodonde namge uldiro vidhaana! Kone paksha Bhaavuta haarsod haarsthaare! Sariyaagi haarsakke enu??

Nimma abhipraaya thilisi!