Thursday, December 28, 2006

Bhairappanavara innondhu kaadambari sadhyadaralle bidugade!

Nimgella innondh vishaya kald sarthi helodu marthogiththu!

November alli pustaka pradarshanakke hogidde! Aramane maidanadalli! Jana sumaar seriththu! haage ondh sarthi nodkond barona antha hode!

Pustakagala mele pustakagalu! Haage nodtha idde! Kannada pustakagalu, Aangla bhaasheya halavaaru pustakagalannu haage maguchi haakide! Kaleda varshakkintha jana kadime annisthu! Naanu hogiddu shanivaara (Aa maathu bere!)

Haage hogtha idde! Konege Sahitya Bhandaarada angadi sikthu! Nange ondh vishaya jnaapaka aaythu!

2003 ralli Bhairappanavara 'Grahana' thogondidde! Adannu odhakke aaglilla! Monne October haage adanna odhakke shuru hachchide! Ondh dina haage odhtha iddaga sumaaru 20 putagalu maaya aagirodu goththaythu! En maadodu?? antha yochistha idde! Aa pustaka Sapna Book House inda thogondiddu! Ee thara erad sarthi aagiththu! hogi badlaayskond bandidde! Sari alli hodaaga badlaayskondraaythu antha sumne haage idde! Ondh dina hode! Alli "En saar?? 2003 ralli thogond pustaka eega thartha iddiralla?? Adu ee pustaka sadhyakke khaali aagide! Maru mudrana aagtha ide! 15 - 20 dina bittkond phone maadkond banni! Bandiddre badkaaysi kodtheeni antha helidru!

Nann karma andkondu haage bande! Illi Sahitya bhandaara sikkidaaga alliddavranna kelde! Sahitya Bhandaara goththildavrige, Bhairappanavara ella pustakagalu alle mudrana aagodu antha helbidtheeni! Alli heege vichaarisde! Alliddavru bahala chennagi maathadisdru! Avrige ee vichaara helde! Aaga avr helidru, avr ella pustaka marumudrana aagtha ide! December alli siguththe nimge antha helidru! Haage nimge December alli Bhairappanavara hosa pustaka kodtha iddini! Odhi khushi padi andru!

Nanganthu sakkath khushi aaythu! Haage innondh vishaya jnaapakakke banthu! Mandra bidugade aada hosatharalli Kannada Bhavana da 'Nayana'dalli 'Maneyangaladalli maathukathe' yalli Bhairappanavaru bandiddru! Naanu aaga engineeringallidde! Nange goththiro haage 4 ne semester annsaththe! Sariyaagi goththilla! Alli neevu athithige yaava prashne bekaadru kelabahudu! Avru adakke uththarisuththaare! Ellaru avaru bareda kaadambarigalallina halavu paathragala bagge keltha iddru! Vamsha Vrksha, Doora Saridaru, Dharmashri, Daatu heege naana kaadambarigala paathragala bagge, allina sandharbhagala bagge keltha iddru! Aavaththu naanu maththe akka Nayana kke hogiddvi! Yaaro Mic keltha iddru! Adanna pass maadakke Mic nann hatra banthu! Naanu ondh prashne kelona antha thogonde! ellaru nannanna durugutti nodtha iddru! Yaake antha eevaththinavaregu goththilla! Akka ivnen prashne kelthaanappa antha yochne maadtha iddlu! Haage nann saradi banthu!

Naan kelde - Nimma mundina kaadambari yaavdu?? Adara bagge swalpa heltheera?? antha.

Sabheyalliddavrella, bhairappanavarannu sersi nakkru! Aamele bhairappanavaru Adu helidre nimge kuthoohala hort hogaththe! Adanna lekhakanaagi naanu helo haagu illa! Ondh vishaya ide! Adara mele bareetha iddini! Adu mugidaaga nimge goththaagaththe antha helidru!

Nangansaththe, eega adu mugidide! Sadhyadralle avara 20 ne kaadambari barabahudu! Kaaytha iri!