Friday, February 23, 2007

Kaaveri Kaaveride! (eegenaagide??)

Hehe! Kaveri vivada maththe doddadaagiro vishaya nimgeegagle goththagide! Adanna naanen helod bekaagilla! Adakkoskara hanneradane thaarik bundh bere aacharisidvi! ( 500 koti nashta :( ). Ad bere vichaara!

Sarvochcha nyaayalayada therpu adeshtr mattige sarino nange goththilla!Aadre Kannadigarige anyaaya aagirodanthu nija! Ella kade namge ee thara yaakaagaththe antha nangoththagalla! Ella kade inda hodetha thindu naavu chennagiddivi antha hemme kooda aagaththe!

Tamilnadu ge Kaveri beku, Andhra ge Krishna beku, Keralakku Kaveri beku(Kasaragodu aagle kiththkondru), Maharashtrakke innondh nadi inda (Bhima annsaththe!) jothege Belagavi nu beku! Ellara bekugalanna naav theerstha hodre nam bedikegalanna yaar kelodu?? Namge bedikegale ilve?? Kannadigaru dhaaraligalirabahudu! Aadre avr ishta kashta yaar hatra helkollodu??

Ishtella thogotharalla, avr baayinda ondh olle maath baraththa namm bagge?? Avr naalige seelidru baralla! Antha jana avru! Ella bengloorige barthaare! Illina samskruthina hoglod beda, iro haage irakke bittre saaku! Aagalla! Ella thaav helid reethine nadeebeku antha aadthaare! Id yaav seeme nyaaya?? Illina isharaamya beku! Illina samskruthi beda! Benglooru thampaagiraththe, andkondu ella barthaare! Iro baro mara ella kadidhaakthaare! (Ivrgalige apartmentu, office madakke! Huh! )

Illi petrol bele jyaasthi, illi traffic andre bejaaraagaththe! Heege eneno kaarana kodthaare! Naanu anthavrigella helod ishte! "Idella aagidde nimminda! Laat laatalli jana bandre entha nagaranu hege aagaththe! Nimge ishta illandre hort hogi! Sulle aaropa maadbedi! swalpa aaraamagadru iraththe benglooru!" Ad aagalla! Neevu illinda horgade hogakke thayaare illa! Haagiddmele bengloor bagge kettadaagi maathadbedi!

Illina rajakaranigalu bengloor bagge enu yochnene maadtha illa! Uddhara maado badalu haal maadtha iddare! Haage heege innu eneno badkotheera?? Kelavranna horth padisi yaav rajakarani thaane olleyavniddane?? Idu ella kade irovaaga baree karnatakada rajakaranigalannu baidu en prayojana??

Iro baro maragalannella kadidu haaki bengloor sudo haage maadiddira! Enaadru olle kelsa maadiddira bengloorige bandu?? Illa!

Nann ella prashnegalige nimm uththara baree illa andre namm bagge maathado arhathe nimgiralla! Benglooralli munche iddavrella eega bere kade valase hogakke shuru maadiddare antha heltha iddare! Esht bejaaraagaththe idanna kelakke!

Kaveri vishayada bagge nimge vishaya goththagbekandre google hodeeri! Sigaththe! Aadre naanu sumaar naalku vare thingl hinde hidida photo ondh illi thorsakke ishta padtheeni!Yaaro punyaathma eradu rajyagalanna ishta padonu barkondirod nodi! Ellargu ee thara annsodilla! Melgade Kaveri antha Kannadadalli barkondiddane! Kelagade Kaatalli "Endrum Anbudan" andre Yaavaglu preethiyinda (Always with love) antha barkondiddane! Avn yaav artha dalli barkondiddano goththilla! Nange adu eradannu relate maadiro haagide! Langford road, brigade road junction hatra signallalli iddaga hidida photo! Kaveri yaavaglu preethiyinda irthaalandre janaru yaake preethiyinda iralla??

Kaatnaadige asht neeru sikkmelu avugalu heliddenu?? Namginnu jaasthi neer beku antha! Ad yaav sukhakke antha goththilla! Prathee varsha enilla andru 192 tmc neeru bidbekanthe! (Illi illa andru bidbeku! Heg saadhya??) Onde prashne keltheeni! Namge neerilla! Nimge hege bidodu?? Kodone gathi ilde koothirovaaga beku beku antha kelod yaav oor nyaaya??

Ee kaveri vivada baree varshan gattale inda ide! Agastya muni kaaladinda! Puranadalli heliro prakaara kaveri (Lopamudra) maththe Agastya maduve aagthaare! Kaveri Kannadadavlu! Agastya kaat rishi! Maduvege nadiyode ondh condition mele! Lopamudra helthaale "Nanna maduve aadre ondh kshana kooda bittirbaardu! Bittro, naan od hogbidtheeni! Sari andkond maduve aagthaare! Ibbru ottige samsaara maadkondirthaare! Sukhavaagirthaare! Jothele irbekantha Kaveri na thanna kamandalada olage yaavaglu ittkondirthaane antha purana helaththe! Ishtralle ondh dina achaaturya aaghogaththe! Agastya snaana maadovaaga kamandala na alle dadada mele marthu bitt hogthaane! Ivn nann jothe illa antha kaveri bitthogthaale (Kamandaladinda hareiyuththa kaveri aagthaale antha purana helaththe). Kaveri hesru Lopamudra! Avlge kaveri antha yaak hesru banthu andre avl appana hesru "Kavera" antha! Kaverana magalu Kaveri! Ee kathe nimgellargu goththirbahudu! Aadru sumne helbekannsthu! Helde!

Ishtakke mugeelilla kathe! Aamele band raajarugalu kooda kaveri bagge bejaan jagala aadkondiddare! Mukhyavaagi andre Gangara kaaladalli neeru hididittkolakke anekattina thara ondh vyavasthe iththu! Avr haage maadkondiddru! Ee cholara raja obba jamaanadalli dandetthi bandu aa anekattu odedu haaki neeru thirga kaat naadige hariyo haage maadida!

Aamele Ee britishara kaaladalli kooda ee galate mugeelilla! Mysore pranthyadalliro aangla adhikaarigalu kaveri neeru kodalla antha! Madarasu pranthyadavru kodbekantha! (Avr avr olage jagala) aaga idda yaavano tholaandi governor generallo eno ondh rule pass maadida! Prathee varsha 205 tmc neeru bidle beku antha!(Yaav aadhaarada mele antha goththilla!) Aaga nirdhaara maadiddu, monne february varegu haage iththu! Eega maadiro nirdhaara badlaaysbekandre adinnesht varsha kaaybeko nangoththilla!

Kavigalallu kaveri jagala iththu! Yaaro bareethane( ello odhida jnaapaka) "Aa thigulanenu balla kaaveriya saviya?" antha! Innu halavaaru udhaaharanegalanna kodbahudu!

Ella kade inda jagala thandittu kaaveri nagtha hareetha iddale! Yaar ene jagala aadli! Naananthu nann kelsa maadkondirtheeni antha!

February 5 ne thaarikku ee theerpu hogade banthu! Illi thanaka en nirdhaara thogondiddare! adakke namm sarkaara en maadtha ide antha innu spashtavaagi goththagtha illa! Nodona adenaagaththo antha! Ondhanthu nija! Yaavaglu satyakke jaya! Aaddarinda Karnatakakke Jaya!

Sirigannadam Gelge! Sirigannadam Baalge!

3 comments:

Srinivas B.P said...

I feel... Instead of expressing this over words again and again.. You should try doing something revolutionary to prevent the bad things,otherwise your efforts will remain in "blogs" only......

You are right for some extent! but every problem in Bangalore is not because of outsider's . There are many of our Kannadiga's join hands in dirty things...

Example Rajkumar's Death. What a shame .. ppl did to him and added trouble to Bangalore. I am sure they are not outsider's atleast...

9:46 AM

Anonymous said...

Hi,
Your blog is good. But i want to suggest you something. Either write in english or type in kannada.Because it is very difficult to read kannada articles typed in english.
If you cannot use Baraha, you can type in kannada here:

http://demo.vishalon.net/KannadaTypePad.htm

Anonymous said...

ನಿಮಗೆ e-ಸ್ಲೇಟು ಗೊತ್ತೇ?? ಗೀಚೋ ಜಾಗ: http://www.e-slate.in
ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಕೋಕೆ ಇದೆ: http://www.kannadasearch.com !