Monday, June 16, 2008

ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ...!

ಈವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಬಂದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೀ. ಎನ್. ಸೀತಾರಾಂ ಅವರ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಅಂತ. ಅದೇ ಪಾತ್ರಗಳು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಂ ಅವರೇ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಇರೋ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರು ಬರತ್ತ ಅಂತ ಕಾಡು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ.

ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹಾಡು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಗುನುಗುನಿಸುವಂತಿದೆ. ಹಾಡಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಮರ್ತ್ಹೊದೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಆದಾಗ ಬರೀತೀನಿ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ.

2 comments:

Shrinidhi Hande said...

even I saw first few seconds of this new serial...while surfing through channel...

Anonymous said...

Hi, I came through your site , I really don't wanna sound like spam but hey, would you like to link my site maxamator.com, we are emerging SEO Specialists / PHP developer from India, I’ll show my link love to you from my Pr5 sites :)

Let me know if you are interested.

Deekay


Email: - dk@maxamator.com