Wednesday, August 20, 2008

ಥರ ಥರ ಥರ ಥರ ...

ಇನ್ನೊಂದು ಅಣಕ ಹಾಡು ಬರೆಯೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬರೆಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ.

ಚಿತ್ರ - ಬಿಂದಾಸ್, ಹಾಡು - ಥರ ಥರ ಥರ ಥರ

ಸನ್ನಿವೇಶ - ಹೆಸರಾಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ ಪಾಡಿನ ಹಾಡು.
(ನನ್ನದೆ ಹಾಡು ಅಂಥ ಇಟ್ತ್ಕೊಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ)

ಥರ ಥರ ಥರ ಥರ ನಾಯ್ ಥರ!
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾಯ್ ಥರ!!

ಥರ ಥರ ಥರ ಥರ ನಾಯ್ ಥರ!
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾಯ್ ಥರ!!

ಕುಯ್ಯೋ ಮುರ್ರೋ ಅನ್ನದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರೋ!

ಕೀಲಿಮಣೆ, ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ , ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲೇ!!
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನೆಂದು ಕಂಪನಿ ಇಂದ ಹೊರ್ಗೆನೆ!!!

ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.....

ಏನಂತೀರ?

1 comment:

Nitin said...

movie hegide maga?