Monday, March 20, 2006

Mannina Mommaga!

Eevaththu naanu bareethiro blogu Namm MukhyaMantri a.k.a Haradanahalli DeveGowda Kumaraswamy avara bagge.

Erad thingl hinde Dharam Singh sarakaara biddaga, innu kathe mugeethu! ella nela sama maadbidthane antha thilkondidde. Aadre nann nambike ella thale kelage maado thara kelsagalu naditha ive antha annistha ide. Ella kade suththaadi bartha iddare namma CMmu! Parwagilla swalpa strictaage nadkotha iddare.

Idenappa ivnu politics bagge baritha iddane! en mundhe politics join aagthana?

Khanditha illa! Sumne avr bagge blog maadbeku antha annisthu! adakke!

Erad vaarada hinde Markettinda manege bartha idde. Shanivaara. Aa routalli Naavu CM office mundene hogbeku. Haage hogthiddaga, adyaaro Dharani maadtha iddru! CM yaavde security ilde bandu ellarnu maathadstha iddru. Naanu aa roadalli lekka ildashtu sarthi odaadiddini, 5-6 CM galanna nodiddini! aadre yaaru ee thara irlilla! Ellaru Fullu security alli, cargalalli bandu maathadsi hogore horthu ee thara naanu yaarnu nodilla! Maththe Iththeechege neevu paper nodtha iddre he is fairly strict with his officers. Doesn't really care for anybody. Ondh thara ishta aagthare.

Ide illi thanaka! Aamele enaadru aadre nann mindset change aagbahudu! aadre illi thanaka nange ishta aada mukhya mantrigalalli obbru!

Sadhyakke ishtu saaku! Nodona en aagaththe antha!

1 comment:

Nitya said...

Nange Kooda Ishta Aada Maga namma CM. AVanige english maatadakke bardele irabohudu, aadru nu avanu initiative togondiddaane.

Avanu yestu duddu maadida annodu namage bekagilla, avanu janarige yestu anakoola madida annodu important. If U know ex Japnese PM made revolutionary changes and he was relected even after ppl came to know he had made a lot of money. Ivanu kooda ade policy follow maadta iddaane.

Adalladene namma budget alli farmers ge saakastu benefits kottiddaane, haagene pulses mele VAT release maadiddaane. Lets see what best is in store for Kannadigaa's.

So Far So Good, Naale olledu aagli anta bayisthini