Monday, June 19, 2006

Saamanyaralli saamanyaraagirabeku antha aase!

En blog maadona antha yochne maadtha iruvaaga ee yochane banthu! Bariyakke sumaaru vishayagaliddru idanne eke thogonde andre, idanna chikkadaagi chokkavaagi swalpa hoththinalle bareebahudu antha annisthu.

Sumaar janaranna nodiddini, bejaan show off maadtha irthaare! Nann hatra adide, idide! Naanu haag maadtheeni, namm office alli jana heegella maadthaare ashtond pantru haage heege antha kochchkollodidyalla, kelakke maiella urdhogaththe! Avrige ishta iddre irli, aadre adanna oorella dangura saarskond barodu nange ishta aagalla!

Nimge naanu saamaanyavagirora lakshantara udaaharanegalanna kodtheeni, anthavranna nodi kaliyodu bejaan ide! Saamanyavaagi iddashtu neevu jeevanana innu chennagi anubhavistheera! bekaadre ondh sarthi haagidd nodi! Adr khushi ne bere!

Innen hordbeku! bariyakke innu sumaaride ee vishayada mele! Aadre innondh sarthi bareethini!

No comments: