Wednesday, May 10, 2006

Bejaan busy ee vaara!

Ellargu Namskaara!

Ee postu sumne heege post maadbekantha maadtha iddini! T#!&* hareyovashtu kelsa ide! Bejaan pressure ge blog hodeetha iddini. Thaleli bejaan topic ide. Bariyakke pursothth maadkollakkagtha illa!

Ee vaara da update maadbidtheeni! Aa Fitting post aadmele ella kade inda, ella medium inda bejaan response siktha ide. Orkut, Messaging, Phone call, mailugalu bejaan kade inda responsu! Ellargu dhanyavaadagalu. Ellaru Kaad paapa post ge kaaytha iddare! Aadashtu bega post maadthini antha rajkaarni thara aashvaasane kodtheeni!

Ee vaara kelsa iddiddrinda weekly update thumba chikkadu! Shanivaara kelsa iththu! Alle saaytha biddidde. Bhaanuvaara madhyahnada thanaka othla ( As usual! ). Aamele Seena, Raghu maththe Dakshana jothe Ajay film nodakke hogidde. First time black alli 100 rupaayi kottu gandhi classalli nodiddu. ( hesrige middle classu, adu gandhi classe! ).

Aamele seena kalchkonda. Susheema serkonda. Naalku jana as usual malleshwaradalli meykondu bandvi.

Somvaaradinda bhudhavaarada thanaka baree kelsa! Ondh bug thaleli koothbittide. Adu solve maado thanaka samadhaana illa! Bega adanna solve maado prayathna maadthini. Ee post bariyakke bejaan pressure iddiddrinda bareetha iddini.

Mundina postgalige kaaytha iri.

Barthini!!!

No comments: