Wednesday, May 10, 2006

Got rid of the Bug!!! Hahaaaaaaa!

Eevaththu innondh post bariyo karma iththu nange! Bareetha iddini!

Hege andra? Ee blog bareetha irlilla! Aa buggu thaleli thumbkond bittitthu! Bere en maadakku bidtha irlilla! Ella buggaligu sann sann fixu! Hahaha!

En buggu? En fixu? adella illi helbaardu! Olle timepass! Idella solve maadakke! Company mattergalu! Illi helodu sari illa!

Bug fix aaythalla! Manege kalchkollona antha idde! Maleli sikkhaakonde! Aadre kaadpaapana postu eevaththu bareethini antha thilkobedi! Adakkella special moodirbeku!

Male bidodanne kaaytha iddini! Kelsa sakkath enjoy madtha iddini! Nijvaaglu eega iro teamu chindi! Munde antha team sigaththo antha goththilla! Extended college life anthane helbahudu! No one forces you to work! Aa environmentalli ninge kelsa maadbeku ansaththe!

Aa teamalliro ellaralli obbobru ondhondh characterru! Obbobrindanu bejaan kalthiddini! Baree kelsa alla, obba manushyanaagu sumaar kalthiddini! Santosh, Shaik, Manju, Anirudh, Shankar Preetham to name a few!

ee postu ardakke nillisbeku! Male ninthoythu! Naale aadre post maadthini!

Bye!!!!!!!!

No comments: