Friday, May 12, 2006

Timepass post!

Ellargu Namaskaara!

Eevaththu yaav topic mele bareebeku antha goththagtha illa! Sumne heege blog maadbeku antha bareetha iddini! Ellelli bareethino nodona! BEligge 10 gantege office ge bande! Nann kelsa ella ninnene mugsidde! Othla hodkond koothidde! Iththeechege orkuttingu, mail check maadodu jaasthi aaythu! Swalpa kammi maadbeku! Olle reethi samayana upayogiskobeku!

Saayankaalada thanakasumne othla hoddhe! sumaaru dinada mele othla hodithiddnalla, adanna enjoy maadtha idde! Eneno explore maadkondidde internetalli! Timepass maadbekandre internetgintha bere yaav olle maarga ide neeve heli?

Swalpa hoththu blogugalanna surf maadtha idde! Adondu olle hobby! Yaaryaaru hege hege yochne maadthare antha thilkobahudu! random blogs surf maadodrallu maja sigaththe! Aa mattige nange blogger.com avru thumba hidisidru! They give a link for a random blog on almost aech blog!

Aamele heege swalpa technical topics mele surf maadtha idde! Adella illi discuss maadodu wastu!

Kelavu college friendsu chat maadakke sikkidru! Adu ondh thara timepass aaythu! eega blog bareetha iddini! Naanu bega hogona antha kelidre ee jagganige avn PL bejaan kelsa kottidane! HAaladavnu PL! Ondh dinanu bega manege hogakke bidalla!

Innenu thalege holeetha illa! Ondh khushi vichara enandre naale raja! Raja illa antha heliddru PM aadre nange eevathth enu kelsa irlilla raja kottru! Naale maja maadana!

Bartheeni!

1 comment:

Nitya said...

Yenappa samachaara.

Ee saturday sunday kelasa illava??

Spend quality time with your parents. Dont waste time watching stupid movies :(