Friday, October 31, 2008

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ - ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆ

ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ವಿಷಯ. ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಮುಂಚೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯೇ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೊರೆತರೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯೇ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತರೂ ಖುಷಿ ಪಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ.

ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದ್ಯೋತಕವೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಏಕೀಕರಣದ ಸಿಂಧುವಾದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅದು ದೊರಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೂರ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗವೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.
೧. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿ ಮೂಡಿದೆ.
೨. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಇನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಸದವಕಾಶಗಳು ಹಾಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಿರಬಹುದು. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತೆಲುಗಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಎಲ್ಲರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ.

ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.

No comments: